MG娱乐

張立洪

碩士、講師

數理經濟學,博弈論,機制設計

hhh0508@126.com

教育背景 1984年~1988年就讀于北京師范大學物理系
1991年~1994年就讀于華東師范大學
開設課程 微觀經濟,博弈論,最優化理論,概率論